O první zářijové neděli se jako každý rok koná v naší velkoněmčické farnosti farní den. Letos připadla první neděle na 3. září. Díky mnoha obětavým pomocníkům od malých až po velké se opět den vydařil. A hlavně díky Pánu Bohu, který nám dopřál nádherné počasí. Farní den se konal v sále KD a přilehlém okolí. Kdo chtěl, seděl v sále, kdo chtěl být spíš venku, využil laviček venku.

Krátce po 15. hodině zahájil letošní setkání P. Petr, který nejdříve omluvil P. Josefa Kohoutka, který se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit, i biskupa Vojtěcha, který zase nemohl přijet z důvodu biskupské služby a dalších povinností. Mezitím do dostavil pan děkan, P. Jan Nekuda z Hustopečí. Potom následovalo poděkování dvěma matadorům z řad farních hospodářů a farní rady – panu Jaroslavovi Nečasovi a Karlu Žáčkovi, kteří odchází z farní rady z důvodu věku. Pan farář zmínil jejich dlouholetou obětavou a spolehlivou službu, farníci předali květiny a dárkové koše a zároveň byli představeni jejich nástupci a noví členové farní rady Pavel Nečas a Vítězslav Nevěděl.

Poté se ke slovu dostala cimbálka, kdy nám hráli a zpívali Pavel Vaněk se svými přáteli, které potom také v mezičasech doplnil Filip Valla hrou na harmoniku. Mládež se mezitím starala o přípravu palačinek a spolu s dalšími dospělými roznášeli jídlo i nápoje. Na stolech už od začátku nechyběly výborné koláčky i dobré víno. To už také ti nejmenší dováděli na skákacím hradě, jiní zájemci zase sledovali promítání ze života farnosti.

Prožili jsme tak krásný den. Velké poděkování patří všem organizátorům, pomocníkům, farní radě a mnoha dalším obětavcům, bez kterých by nebylo možné farní den uskutečnit.