V neděli 18. září jsme uspořádali v naší farnosti farní den. Bylo to vůbec poprvé, co jsme se o něco takového pokusili a tak jsme byli zvědaví, jak to všechno dopadne. Farní den se konal od 15. do 20. hodin v sále KD, přičemž pro děti byl navíc ještě venku připravený skákací hrad s trampolínou. Zpočátku se zdálo, že o celou akci nebude moc velký zájem. Kolem půl čtvrté byl sál poloprázdný, ale potom se začal rychle zaplňovat a tak bylo potřeba přidat další stoly a židle. Nakonec přišlo asi 200 zájemců. K poslechu nám hrála a zpívala cimbálová muzika Petra Varmuži a nechyběli ani mužáci z Mutěnic. Farníci také skvěle připravili pohoštění – výborné jídlo, koláčky, cukroví i nápoje všeho druhu. A tak bylo co jíst, bylo co poslouchat a byl také čas na popovídání si s přáteli. Byli jsme moc rádi, že se farní den vydařil, také díky počasí, které bylo důležité především pro ty nejmenší. Velké poděkování patří všem, kdo pomohli a podpořili toto nedělní odpoledne. Poděkování patří obecnímu úřadu za poskytnutí prostor, KDU – ČSL za propůjčení skákacího hradu, Mateřskému centru Klubíčko za trampolínu a vůbec za věnování se dětem, farní radě a všem, kdo něco chystali, připravovali a pomohli. Námaha spojená s přípravou farního dne se vyplatila, a protože byl o nedělní odpoledne velký zájem a lidé, kteří přišli, byli spokojeni, chtěli bychom v započaté tradici pokračovat i v dalších letech.