Farní den letos (2022) připadl na neděli 4. září. Dopoledne trochu poprchalo, ale odpoledne se vyjasnilo, a tak jsme mohli prožít krásný den a děti se mohly také vyřádit na skákacím hradě. Jinak nedělní farní odpoledne probíhalo v podobném duchu jako každý rok. Krátce po 15. hodině všechny přivítal o. Petr a také pan starosta. Zpočátku to vypadalo, že tentokrát moc velký zájem nebude, ale do 16. hodiny byl plný sál a plno bylo i venku. Podle odhadu nás mohlo být 150-200. K poslechu nám hrála a zpívala cimbálová muzika Eliška a harmonikář Filip. Ke známým písničkám se mnozí rádi přidali a s chutí si zazpívali. Nechybělo promítání ze života farnosti, koláčky, výborné občerstvení, vzorky vína a další. Opět mezi nás přijel o. děkan Jan, pan kaplan Vojtěch a otec Josef Kohoutek, který zde dříve také působil, a který se mezi nás rád vrací. Po sedmé hodině se lidé pomalu začali rozcházet domů. Prožili jsme požehnaný den a farníci malí i velcí byli spokojeni. Velké poděkování patří všem organizátorům, pomocníkům, farní radě a vůbec všem, kdo se nějakým způsobem zapojili a pomohli.