V neděli 3. září uspořádala naše velkoněmčické farnost farní den, který se stal již tradicí. Farní den se konal od 15.-20.00 hodin v sále KD. Podle odhadů bylo účastníků 150 až 200. Program se nesl v podobném duchu jako každý rok. Jenom nám chyběl skákací hrad pro děti z důvodu ne zcela příznivého počasí. Přesto přišlo i tak dost dětí, pro které byly na pódiu připraveny různé stolní hry. Krátce po 15. hodině všechny přítomné přivítal P. Petr, který potom předal slovo panu starostovi. Pan starosta poděkoval všem organizátorům a pomocníkům a popřál všem příjemné odpoledne. Pan farář pak ještě nastínil program farního dne. Poté už začala hrát a zpívat cimbálová muzika Eliška, která je stálicí našich farních dnů, a dočkali jsme se i zpívání od našich velkoněmčických mužáků, kteří sklidili velký aplaus. Opět mezi nás na chvíli zavítal pan děkan Jan Nekuda z Hustopečí. Dobří farníci vše výborně připravili, takže ničeho nebyl nedostatek. Nechyběly výborné koláčky, dobré víno, pivo, káva, kofola, uzeniny atd. Skvěle se zapojila naše mládež, která roznášela jídlo i pití a také připravovala palačinky. Naši technici zase připravili promítání, tentokrát se promítaly obrázky z posledního farního tábora s tématem „piráti.“ Ani jsme se nenadáli a bylo 20.00 a farní den nám končil. Poděkování patří obecnímu úřadu za zapůjčení prostor a vůbec všem organizátorům a těm, co se jakýmkoliv způsobem zapojili a pomohli. A pochopitelně – i všem, co přijali pozvání na farní den.