4. září 2016 jsme uspořádali v naší velkoněmčické farnosti jako již tradičně o první zářijové neděli „Farní den“. Letos přišel rekordní počet lidí – snad 200 i více. Dobří farníci opět vše výborně připravili. Technici nachystali promítání obrázků ze života farnosti, které běželo po celou dobu, tedy od 15. – 20.00. Nechyběl ani skákací hrad pro ty nejmenší, kolem kterého bylo stále plno a živo. Nápoje opět sponzoroval Toník. Mládež připravovala chutné palačinky, dospělí zase skvělé uzeniny. Ženy se zase postaraly o koláčky, někdo přinesl vzorky vína…Prostě bylo nám dobře, počasí bylo skvělé, stejně jako program. Nejdříve nám zazpívali několik písní ze svého repertoáru naší mladí pod vedením Pavla Šabaty. Pak nastoupil tzv. mužský sbor, který tvořili Pavel, Petr, Kája a Miloš. Chlapi pečlivě cvičili a připravovali se na tento den a bylo to poznat. Tetičky říkaly, že by mohli častěji zpívat i při mši. Není to výzva? Hrou na housle pomohl také Peťa Fojtík se svým synem Josífkem a Pavlem Vaňkem. Po mužském sboru nám pár písní zazpíval sólo P. Zdeněk Jančařík, který přijal pozvání a přijel mezi nás, a který má ve svém repertoáru krásné lidové písně. Rád také cifruje, letos to ale ze zdravotních důvodů nebylo možné. V každém případě i on sklidil velký aplaus. Nakonec už potom hrála a zpívala cimbálová muzika Eliška, která patří ke stálicím našich farních dnů. Kromě P. Zdeňka se mezi námi objevil nový hustopečský děkan P. Jan Nekuda, který se přišel farníkům představit a také pozdravit účastníky nedělního setkání. Nechyběl ani otec Josef Kohoutek, který v naší farnosti působil v 80. letech dvacátého století. Otci Josefovi jsme poskytli jako vždy pomoc ve formě mešního vína. Je také třeba vzpomenout účast pana starosty Františka Smetany, který na úvod s P. Petrem všechny přivítal, a který s námi pobyl po dobu celého setkání. Poděkování patří všem lidem dobré vůle, kteří pomohli s přípravou i programem – všem účinkujícím, panu starostovi za pomoc a podporu, kněžím, kteří přijeli mezi nás, farní radě, těm, kdo chystali a roznášeli nápoje i jídlo. Velký dík patří také Peťovi Frankovi, který se svou ženou Jitkou zajišťoval hodně věcí, a na jejich bedrech spočívalo hodně starostí, Růžence za zajištění koláčků, prostě mnoha a mnoha dalším, kteří měli velkou zásluhu na tom, že lidé odcházeli spokojeni a že se nedělní odpoledne i letos vydařilo. Bohu díky! (Více bude k vidění v naší galerii na snímcích od Petra Vaňka).