V neděli 6.9. jsme jako každý rok o první zářijové neděli uspořádali v naší velkoněmčické farnosti farní den. Farní den probíhal od 15.-20. hodin v sále KD. Farní rada spolu s mnoha dalšími obětavými farníky všechno dobře připravila. Program byl skutečně bohatý. Po krátkém uvítání a zahájení otce Petra a pana starosty Františka Smetany, se nám představila dětská cimbálová muzika Šatava s primášem Pavlem Vaňkem. Vystoupení bylo odměněno velkým potleskem, a potom už začala hrát a zpívat cimbálová muzika Eliška, která tentokrát byla doprovázena mužáky z Nikolčič. Výborně jim to hrálo a zpívalo a všem přítomným se moc líbili.

Tento bohatý program byl jako tradičně doprovázen skákacím hradem pro děti, o který byl jako vždy velkým zájem ze strany těch nejmenších. K jídlu byly připravené koláčky, uzená cigára s chlebem a nechyběly ani oblíbené palačinky. Samozřejmě, že se čepovalo dobré pivo a limonáda, kdo chtěl, dostal kávu. Pro zájemce bylo připraveno i promítání obrázků ze života naší farnosti. Mládež roznášela jídlo i nápoje, a myslím, že všichni byli spokojeni s programem i obsluhou. Opět mezi nám přivítal otec Josef Kohoutek, který zde působil před více než 25 lety, a který se mezi nás vždy rád vrací.

Farní den se vydařil od počasí, až po organizační stránku a pěknou návštěvu. Podle odhadu přišlo na farní den asi 150 farníků. Poděkování patří všem organizátorům, obecnímu úřadu a panu starostovi, farní radě a vůbec všem, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojili do přípravy nedělního odpoledne, a samozřejmě i všem účinkujícím. A velké díky také všem, kdo přijali pozvání. Farní den tak již několik let patří neodmyslitelně k životu naší farnosti a těšíme se zase na příští rok.