V sobotu 19. srpna 2017 jsme vyrazili na farní tábor, který jako již tradičně pořádá farní úřad ve Velkých Němčicích ve spolupráci s místní orelskou jednotou. Letos se přihlásilo 16 dětí – osm děvčat a stejný počet chlapců, přičemž tématem tábora byli piráti. Hned po příjezdu a ubytování byly děti rozděleny do čtyř družstev – pirátky, korzárky, bukanýři a drsňáci. Úkolem družstev bylo vyrobit si vlastní vlajku a vymyslet bojový pokřik. I v tomto roce šlo o soutěž družstev i jednotlivců. Během tábora čekalo děti mnoho her, soutěží i sportovních zápolení. Děti vyráběly dýky (chlapci) a náramky a náhrdelníky (děvčata). Nemohla chybět ani výroba lodiček, šermování, noční hra, luštění tajné zprávy, dostalo se i na koupání a další. Nakonec čekalo všechny závěrečné páteční vyhodnocení, kterému předcházel táborák a opékání špekáčků. Celotáborovou hru všichni výborně zvládli, protože se stali kapitány, či kapitánkami. Nejdříve děti začínaly jako malý pirát (malá pirátka), potom byl dalším postupem větší pirát (větší pirátka), místokapitán (místokapitánka), až nakonec čekala nejvyšší meta v podobě kapitána (kapitánky). Titul kapitána nemohl získat pouze Vojta z důvodu nemoci, který dorazil na tábor až ve středu. Z družstev vyhráli celkem suverénně bukanýři, o 14 bodů za nimi se umístily pirátky, třetí místo patřilo drsňákům a čtvrté potom korzárkám. V soutěži jednotlivců se umístil na třetím místě Jirka Štěrba, na druhém František Mátl a první místo poprvé v dějinách tábora vyhráli dva soutěžící – Ema Mátlová a Josífek Fojtík. Děti si odnesly hezké ceny. Poděkování patřilo potom dospělým vedoucím i P. Petrovi. Tábor se vydařil. Počasí bylo skvělé a všichni jsme prožili společně krásný týden na faře v Újezdě u Černé Hory.