V sobotu 17. prosince 2016 oslaví Svatý otec František své osmdesáté narozeniny. Mysleme proto na Františka ve svých modlitbách:

Bože, milosrdný Otče, prosíme tě za našeho papeže Františka. Provázej ho, chraň ho a žehnej jeho službě. Dej, ať s tvou milostí usiluje ze všech sil o to, co se ti líbí a co je k prospěchu Božímu lidu a celému světu. Amen.