Gaudete (lat. „radujte se“) je v západní liturgické tradici 3. nedělí adventní doby. Tato neděle se vyděluje z celkově vážného ducha adventní doby a připravuje nás pro chvíle vánoční radosti. Oproti ostatním dnům Adventu, kterým je vlastní fialová barva pokání, je neděle „Gaudete“ jedním ze dvou dnů liturgického roku, kdy se užívá barva růžová. Tato barva symbolizuje radost z toho, že se oslava narození Spasitele již přiblížila. Historicky se neděle Gaudete v Římě slavila v bazilice sv. Petra. Název neděle pochází ze vstupní antifony mše této neděle, která zní: „Gaudete in Domino semper“ („Vždy se radujte v Pánu“).