Svatovavřinecké hody jsou neodmyslitelnou součástí života obce i farnosti. Hodová mše svatá začala v sobotu 10. srpna 2019 v kostele ve Velkých Němčicích v 17.00. Kromě plného kostela jsme mezi námi přivítali i 17 párů stárků. Na kůru nás doprovázela Lácaranka. Stárci se zhostili hezky i svých úkolů při bohoslužbě – první stárci Jakub a Lucka přečetli čtení, druzí stárci měli zase na starosti přímluvy. Otec Petr tentokrát mluvil o tom, že člověk může i prohrát, ale nesmí to vzdát, a připomněl nejen svatého Vavřince, ale další příklady lidí, kdy člověk „prohrál,“ ale protože to nevzdal, tak se stal vlastně vítězem. Krásným okamžikem při bohoslužbě bylo jako každý rok přinášení obětních darů – věnec z obilí, chléb, víno, klásky i vzorky z úrody. Po mši svaté jsme ještě zazpívali Te Deum a přijali Boží požehnání. Stárci potom před kostelem rozdávali požehnaný chléb i klásky.