V sobotu 6. srpna jsme slavili ve Velkých Němčicích hodovou mši svatou, která začínala v 17.00. Ve čtvrtek předtím měli stárci nácvik na mši svatou, kdy si rozdělili úkoly, kdo jaké dary ponese, a také kdo bude číst čtení a přímluvy. Zároveň jako již tradičně byla pro stárky příležitost ke svátosti smíření, kterou využila asi polovina ze 13 párů.
V sobotu se potom stárci seřadili před hlavním vchodem a za zvuků fanfáry vstoupili do kostela. Po uvítání všech přítomných a stárků, a poté co stárci odpověděli na otázku: „Čí jsou hody?“, připomněl pan farář, že se jedná o hody svatovavřinecké, protože svatý Vavřinec je spolupatron a ochránce naší farnosti. První pár přečetl obě čtení, pan jáhen evangelium a otec Petr potom řekl několik slov spíše k těm mladším. Zmínil svědectví ze života otce Mariána Kuffy a promluvu zakončil několika myšlenkami papeže Františka ze Světových dnů mládeže, kde Svatý otec vybízel mladé lidi z celého světa, aby neprožili svůj život na gauči, aby šli a dělali dobro a hlavně, aby si nenechali „usmrtit“ svoji duši a nenechali si vzít svobodu.
Po přímluvách, které přečetl druhý pár, přinesli stárci k oltáři nejdříve věnec obilí a potom prvotiny z úrody jako výraz vděčnosti Bohu. Nechyběly klásky, ovoce, zelenina, víno, chléb a další. Po mši byly dary požehnány a klásky i chléb rozdány před kostelem. Mše svatá byla zakončena slavnostním Te Deum a požeháním. Poděkování patří všem, kdo přijali pozvání na hodovou mši svatou a také těm, kdo slavnost připravili.