Událost, jaká se v Olomouci uskutečnila naposledy před 32 lety… Do úřadu olomouckého arcibiskupa bude v sobotu 13. dubna 2024 uveden Mons. Josef Nuzík.

Mše svatá v katedrále sv. Václava začne v 10.00 a očekávají se tisíce věřících z celé arcidiecéze. „Mimo jiné počítáme s účastí asi dvou desítek biskupů z ČR i ze zahraničí, stovek kněží, více než tří set ministrantů, krojovaných z různých regionů, příbuzných a přátel nového arcibiskupa a také představitelů státní správy a dalších významných hostů,“ vyjmenovává katedrální farář P. Ladislav Švirák a doplňuje, že přímý přenos bohoslužby nabídne svým divákům jak Česká televize, tak TV Noe.

Katedrála je podle P. Šviráka na takové množství připravena. „Uvnitř i venku před dómem budou umístěny velkoplošné obrazovky, takže na dění u oltáře bude dobře vidět odevšad,“ uvedl. V pohotovosti bude zdravotnická služba, k dispozici dostatečný počet toalet a po skončení slavnosti i občerstvení. Předprogram zahrnuje od půl 9 příležitost k přijetí svátosti smíření a od 9.00 společnou modlitbu růžence. „Zpěvníky mohou lidé nechat doma, všichni dostanou brožuru s texty i písněmi,“ dodal P. Švirák.

Odpoledne od 14.00 budou mít všichni lidé možnost pozdravit se s novým olomouckým arcibiskupem v prostoru vedle katedrály. Souběžně se v kostele Panny Marie Sněžné uskuteční modlitba chval a od 15.00 adorace s požehnáním. Program pak v 16.00 uzavře varhanní koncert v kostele sv. Mořice. „Těším se na setkání s vámi všemi,“ zve všechny arcibiskup Josef Nuzík a dodává: „Věřím, že společná modlitba a radost ze setkání budou pro nás všechny posilou pro další život s Bohem a církví v naší arcidiecézi. Děkuji vám také za vaši podporu v modlitbě.“

Foto: František Ingr, ČaV