Ve středu 27. ledna 2021 by se náš pan jáhen Josef Havlát dožil 88. let. Děkujeme za vzpomínku a prosíme o modlitbu. Odpočinutí věčné dej mu, Pane, a světlo věčné ať mu svítí! Ať odpočívá ve svatém pokoji! Amen.