27. ledna se dožívá požehnaných 86 let náš pan jáhen Josef Havlát. Děkujeme panu jáhnovi za vše dobré, co v našich farnostech vykonal a vyprošujeme mu hojnost Boží milosti, požehnání, mocnou přímluvu Panny Marie a tolik potřebné zdraví do dalších let.