Rektora Kněžského semináře v Litoměřicích ThLic. Vojtěcha Cikrleho jmenoval dnes již svatý papež Jan Pavel II. dne 14. února 1990 brněnským sídelním biskupem. V pořadí třináctým. Biskupské svěcení přijal v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně 31. března 1990. Biskupské svěcení přijal velmi mladý – ve 43 letech, což je dle statistiky čtvrtý nejmladší v dějinách diecéze. Svou službu zahajoval po osmnácti letech sedisvakance, kdy v čele diecéze nestál biskup, ale po smrti biskupa Mons. ThDr. Karla Skoupého v roce 1972 ji vedl kapitulní vikář Ludvík Horký. Jako biskupské heslo si biskup Cikrle zvolil jednoduchá slova: „Non ego, sed tu“, česky "Ne já, ale Ty" jako zkratku ozvěny slov Panny Marie i Ježíše Krista, jako vyjádření touhy odevzdat svůj život do rukou milujícího Boha.

Letos slaví otec biskup Vojtěch 30. výročí své biskupské služby a je nejdéle působícím brněnským biskupem v historii diecéze od jejího založení v roce 1777. Na druhém místě je šestý brněnský biskup Antonín Arnošt hrabě Schaffgotsche, který vedl diecézi dvacet osm let (1842–1870). Aktuálně se dá biskup Vojtěch Cikrle označit také jako „doyen“ současného biskupského sboru, protože je dnes nejdéle sloužícím biskupem v českých a moravských diecézích. V letech 1990 až 2018 vysvětil celkem dvě stě čtyřicet tři kněží, z toho v roce 2012 čtyřtisícího kněze brněnské diecéze od jejího založení. Je hlavním světitelem brněnských pomocných biskupů Mons. ThDr. Petra Esterky a Mons. Ing. Mgr. Pavla Konzbula, Dr., a spolusvětitelem dalších sedmi biskupů, např. současného vídeňského arcibiskupa Christopha kardinála Schönborna nebo olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera. V roce 2009 přivítal biskup Cikrle v Brně Svatého otce Benedikta XVI., prvního papeže, který navštívil brněnskou diecézi.

Martina Jandlová