4. října 2018 oslavil životní jubileum náš pan jáhen Bedřich Bartl. V pátek byla v uherčickém kostele sloužena mše svatá na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a v neděli 7. října jsme potom panu jáhnovi po mši svaté popřáli k jeho šedesátinám. Pan jáhen poděkoval za dárky, modlitby i zpěvákům a všem farníkům a poprosil o další doprovázení v modlitbě. Panu jáhnovi také ze srdce přejeme hojnost Boží milosti a Božího požehnání, zdraví, síly, tolik potřebné dary Ducha svatého a také mocnou přímluvu Panny Marie.