Ve dnech 10. – 12. 11. jsme se zúčastnily XII. Celostátního katechetického kongresu v Kroměříži. Hlavním tematem kongresu bylo Umění komunikace. Zázemí přednášek i ubytování nám vytvořilo Arcibiskupské gymnázium. Páteční odpoledne a večer bylo určeno k vzájemnému setkání, měly jsme možnost prohlédnout si arcibiskupské sklepy a ochutnat arcibiskupské zámecké víno. Hlavní program se soustředil do soboty a obnášel přednášky a praktické semináře. Úvodní přednáška na téma Katecheta – sdělovatel v době evangelizace Evropy patřila zahraničnímu hostu z Říma, prof. Lucianu Meddimu, členu evropského katecheznímu týmu. Následovaly koreferáty brněnského biskupa Mons. Pavla Konzbula, vysokoškolské pedagožky v oboru křesťanské výchovy Mgr. Marcely Fojtíkové Roubalové, Ph.D. a biskupského delegáta pro pastoraci P. Mgr. Petra Bulvase.
Na odpolední praktické semináře jsme se rozdělili podle toho, jaká témata z široké nabídky nás zaujala. Účastnily jsme se workshopů Katecheta a životní krize, Komunikace s využitím multimédií, Supervize pro katechety, Jak pracovat s nepozorností dětí a Jak spolu komunikovat ve farnosti.
Nabitý den jsme zakončili v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kroměříži za účasti brněnského biskupa Mons. Pavla Konzbula a pomocného biskupa olomouckého Mons. Antonína Baslera a řady kněží.
Večer pokračoval prohlídkou Arcibiskupského kroměřížského zámku a možností posedět ve studentském baru.
Nedělní dopoledne bylo věnováno přednášce psycholožky Mgr. Terezie Pilátové Osecké na ožehavé téma Gender s následnou debatou.
Kongres byl zakončen mší svatou, kterou vedl brněnský biskup.
Pro nás to byl požehnaný čas, ve kterém jsme našly sdílení s ostatními katechety, ale i kněžími, kteří byli přítomni po celou dobu, jsme vděčny za biskupa Pavla, který veškerý čas věnoval osobnímu kontaktu snad s každým z nás s jeho vlastním osobitým přístupem. Otevřela se nám zajímavá, nejednou i nová témata v této oblasti, výzvy a povzbuzení do další služby. Bohudíky!