O posledním říjnovém víkendu jsme se zúčastnily XI. Celostátního katechetického kongresu v Třešti u Jihlavy. Tato setkání jsou inspirací pro naši katechetickou práci ve farnosti. Vyslechly jsme řadu velmi zajímavých přednášek, na kterých jsme se dozvěděly něco o katechezi jako jednom z hlavních pastoračních nástrojů při proměnách farností, o nové evangelizaci, a také o současných aktivitách katechetické sekce ČBK. A protože papež František vyhlásil říjen 2019 zvláštním měsícem misií, byla část přednášek věnována také tomuto tématu. Své důležité místo měly na kongresu také praktické semináře, kde jsme se v menších skupinách měly možnost seznámit s některými konkrétními katechetickými metodikami a nápady a být jejich přímými účastníky (např. pedagogická metoda Franze Ketty využívající nové pomůcky pro katechezi a výuku náboženství, italská metoda 4 týdnů, použitelná např. při přípravě 1. svatého přijímání za aktivní účasti rodičů apod.). Neoddělitelnou součástí těchto kongresů je také sdílení osobních zkušeností z katechetické praxe, které se děje v kuloárech mezi přednáškami nebo při večerním posezení u vína.

Lenka, Jarka, Maruška