O 2. neděli velikonoční představil otec Petr při mši svaté farníkům ve Velkých Němčicích naše katechumeny, tedy dospělé, kteří požádali o křest. Přihlásili se celkem tři: Aneta Šaňáková, která se nedávno do farnosti přivdala, a která pracuje v Brně jako vychovatelka na jedné základní škole, potom Zuzana Rudolská, která bydlí v Nikolčicích, a která pracuje v Brně jako zdravotní sestra a nakonec Tomáš Peroutka, který pracuje v Dukovanech a do farnosti se přiženil již před léty. Pan farář krátce představil tyto zájemce o křest a nakonec poprosil farníky o modlitby za naše katechumeny.