Kněz prodává svého koně. Kůň to není jen tak obyčejný. Kněz ho totiž naučil reagovat na zbožné povely. Když se řeklo: "Bohu díky", tak se kůň dal do pohybu. Když se řeklo "Amen", tak se zastavil. Hned se objevil první zájemce, kterému farář vysvětlil, jaké pokyny kůň potřebuje. Zájemce byl nadšený a tak se zeptal, jestli si koně může vyzkoušet. Vsedl na koně, řekl: "Bohu díky" a kůň se rozběhl. Pak to řekl ještě několikrát a už kůň běžel plným tryskem. Muž na koni uviděl najednou před sebou propast. Jak ale koně zastavit, to zapomněl. Zkoušel proto všelijaká hesla, všechno ale marně. To už byl kousek od propasti, když muž zvolal: "A teď je se mnou ámen!" Kůň se jakoby zázrakem zastavil. Muž si oddechl: "Bohu díky!"

Naříká si paní katechetka panu faráři, že děti v náboženství nic neumí. "Otče, minule jsem se ptala, jak se jmenují čtyři evangelisté. Přihlásil se Pepíček a povídá - Josef a Martin." Kněz ale katechetku utěšuje: "Buďte ráda, že věděl alespoň dva!"

Řeholní sestra jede autobusem, na ruce má sádru. Přisedne si k ní kněz a povídá: "Sestro, co se vám stalo?" "Ale, otče, uklouzla jsem ve vaně." Za nimi sedí dva bezdomovci a jeden se ptá toho druhého: "Ty, nevíš, co je to ta vana?" "Jak to mám vědět, copak jsem mnich?

Pan farář se snaží dětem v náboženství vysvětlit, jak to vypadá v pekle. Proto se ptá: "Děti, už jste někdy viděly, jak vytéká rozžhavené železo z tavící pece?" Několik dětí se nesměle přihlásí. Kněz pokračuje: "Přesně tak to vypadá, když děti v pekle dostávají zmrzlinu!"

Jeden mladý kaplan navštívil starého, zkušeného kněze, aby ho požádal o radu. Nedávno byl přeložen do městské farnosti, kterou navštěvovala především inteligence, a mladý kněz byl z toho nešťastný. "Víte, otče, když mám kázat těmto farníkům, tak jsem z toho zoufalý. Sotva se dotknu literárního tématu, uvidím v první lavici univerzitního profesora. Jindy začnu mluvit o následcích hormonální antikoncepce a pohled mi padne rovnou na obličej věhlasného gynekologa. Uvedu nějaký příklad z historie a vím, že v kostele je historik. Co mám dělat?" Starý kněz se podíval na kaplana a řekl: "A co kdybys zkusil kázat o evangeliu?"

Přijde mladý muž ke zpovědi a vyznává se ze svých hříchů: "Otče, ta moje tchýně, to je ženská! Ta by stála za hřích!" Kněz umravňuje penitenta a povídá mu: "Synu - nezapomeň - nesesmilníš!" "Ale kdepak, otče - nezabiješ!"

Jeden rodilý americký indián navštívil nedělní bohoslužbu. Kněz hřímal z kazatelny, na indiána však kázání neudělalo žádný dojem. Když lidé odcházeli z kostela, kněz se zeptal indiána, jestli se mu kázání líbilo. Indián odpověděl: "Silný vítr, velký hrom, ale déšť žádný!"

Ze zoologické zahrady utekla malá opička a v blízkém parku vylezla na nejvyšší strom. Ošetřovatel se ji snažil dostat dolů, ale marně. Potom přijeli hasiči, ale ani jim se nepodařilo opičku sundat. Potom přišel myslivec, aby vystřelil na opičku uspávací injekci, ale byl velký vítr, takže to nebylo možné. Po mši svaté šel kolem pan farář a někdo se ho zeptal: "Otče, nevíte, jak tu opici dostat na zem?" Kněz se zamyslel, přišel pod strom a podíval se na opičku. Potom udělal znamení kříže a malá opička najednou skočila dolů, přímo do náruče ošetřovatele. Když to lidé viděli, všichni z toho byli v šoku a ptali se kněze: "Otče, že by i opice věřily?" Kněz odpověděl: "To ne. Jenom jsem jí dal znamení, že když nesleze (znamení rukou odshora dolů), tak ten strom pokácíme (znamení zleva doprava).