V roce 1987 vyšla brožura „Kněžské hroby na Ústředním hřbitově v Brně“, kterou sestavil P. Jiří Bílek, tehdejší farář v Brně-Zábrdovicích. Mons. Václav Slouk, nynější brněnský děkan a farář v Brně Komárově přehled kněžských hrobů rozšířil i na ostatní brněnské hřbitovy a krypty, ale jak sám říká, přehled kněžských hrobů není úplný a nemusí být konečný. „Pokud víte o nějakém dalším kněžském hrobě na brněnských hřbitovech, který není uveden v tomto přehledu, prosím, napište mi na adresu slouk@dieceze.cz“, vybízí.

„K čemu může následující přehled posloužit? Může být průvodcem po kněžských hrobech v Brně. Může být připomínkou těch, kteří přijali pozvání a stali se dělníky na Pánových žních. Může přivádět k modlitbám za kněze, k modlitbám vděčnosti i k prosbám o milosrdenství. Může inspirovat k tomu, aby kněžské hroby nebyly zapomenuté a zanedbané“, uvádí autor.

Publikaci „Kněžské hroby na brněnských hřbitovech a v kryptách brněnských kostelů“ je možné zakoupit na recepci biskupství (Petrov 4) nebo v prodejně křesťanské literatury Donum (Petrov 9).

www.biskupstvi.cz