Svatý otče,

rád bych jménem celé české katolické církve vyjádřil soustrast nad úmrtím emeritního papeže Benedikta XVI.

Joseph Ratzinger po celý svůj dlouhý život věrně sloužil církvi. Coby mimořádně vzdělaný teolog a myslitel zásadním způsobem přispěl k prohloubení, systematizaci a definování nauky římskokatolické církve. Poté jako papež pokračoval v díle svého předchůdce Jana Pavla II. a rozvíjel dědictví 2. vatikánského koncilu, jehož se sám coby mladý teolog zúčastnil.

Chtěl bych také vyzdvihnout jeho apoštolskou návštěvu České republiky v roce 2009, kdy jsme jej mohli přivítat v Praze, Brně a Staré Boleslavi. Jeho osobní přítomnost se stala pro českou církev velkým povzbuzením, z něhož dodnes čerpáme. Uchovávám si také hřejivou vzpomínku na naše poslední setkání v listopadu 2019, kdy jsme jej v rámci národní pouti do Říma k 30. výročí svatořečení Anežky České navštívili s českými biskupy. Stále živě vzpomínal na dny strávené v České republice a zajímal se i o současné dění.

Modlím se k Všemohoucímu Bohu, aby s láskou přijal svého věrného služebníka a vše dobré, co za pozemského života vykonal, mu stonásobně oplatil v životě věčném.

Arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK

www.cirkev.cz