Zde jsou kontakty na koordinátory v našich farnostech, kteří mají na starosti synodní proces na úrovni farností:

Farnost Uherčice: Zdeňka Rohrerová, tel. 777609539, e-mail: zdero74@gmail.com

Farnost Velké Němčice: Vítězslav Nevěděl, tel. 736261491, e-mail: vnevedel@seznam.cz

Užitečné odkazy ohledně synody:

Synoda - Biskupství brněnské (biskupstvi.cz)

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211001synoda-2021-2023-krok-za-krokem