Do kostela vstoupila babička se svým malým vnoučkem. Upřela svůj pohled na červené světýlko nad svatostánkem, poklekla a začala se modlit. Vnouček se rozhlížel po celém kostele a potom těkal svým pohledem z babičky na červené světýlko a ze světýlka zase na babičku. Potom už to ale nemohl vydržet a povídá: "Babi, až bude zelená, tak půjdeme pryč!"

Otec biskup navštíví jednu farnost a v kostele na bohoslužbě je pouze pět lidí. Udivený biskup se ptá kněze: "Otče, prosím vás, ohlásil jste, že přijedu?" Kněz upřímně odpoví: "To jsem neohlásil, ale i tak vidím, že se to mezi lidmi pěkně rozkřiklo."

Blondýnka přijde do kostela a ptá se: "Pane faráři, máte v kostele wifi?" "Mějte v srdci Boha!" "A to všechno malým a bez mezery?"

Pan farář přijde do kostela a nevěří vlastním očím. Paní Nováková se zbožně modlí v kostelní lavici a na lavici před sebou má umělý chrup. Kněz se zájmem povívá: "Asi vás to rušilo při modlitbě, že?" "Ale kdepak, ten chrup patří mému manželovi. Musela jsem mu ho vzít, aby mi mezitím doma nesnědl bábovku."

Pan Novák spěchá domů a zkracuje si cestu přes rybník. Najednou pod ním začne praskat led. Pan Novák se vyděsí a rychle začne prosit Ježíše: "Ježíši, jestli ten rybník ve zdraví přejdu, dám v kostele do košíčku sto korun na chudé." Led přestane praskat a v panu Novákovi se to nějak rozleží. V duchu si pro sebe říká: "Sto korun, to je zbytečně moc! Dám desetikorunu, to musí stačit." V tom pod mužem opět zapraská led. Pan Novák se podívá k nebi a povídá: "Pane Ježíši, copak nerozumíš žertu?"

V době totality se v jednom městě připravovali na oslavy 1. máje. Všichni měli všude nějaký leták nebo prapor, jenom pan farář nic. Proto si ho nechal církevní tajemník zavolat a velmi mu vyčinil a pohrozil ztrátou souhlasu k výkonu kněžské služby. Pan farář slíbil okamžitou nápravu tohoto nedostatku. Hned příští den se na kostele objevil nápis: Proletáři všech zemí, proboha, spojte se!

Jednou přijde pan farář do kostela, aby odsloužil mši, ale v kostele téměř ani noha. Pouze pár babiček a jeden malý ministrant. Pan farář se ptá: "Kde dnes všichni jsou? A kde je kostelník? A kde je varhaník - kdo dnes bude hrát?" "No přece Česká republika proti Kanadě!" zná odpověď ministrant.

V kostele se po mši modlí ještě jedna žena. Kostelník už chce zavřít a tak se jí ptá: "Proč se tak dlouho modlíte?" "Ale, pan farář slyšel, jak nadávám, tak mi dal za pokání pomodlit se 50 zdrávasů před sochou sv. Josefa. "Ale toto je socha sv. Antonína!" "Cože?" vykřikne žena. "Já se na to vybodnu. 45 zdrávasů je v háji!"

Pan farář potká chlapíka ze své obce, který tu a tam hodně pije. Kněz ho zastaví a povídá mu: "Potěšilo mě, že jsem vás včera zase jednou viděl na večerní mši." Muž udiveně odpoví: "Takže v kostele jsem byl taky?"

Jižní Morava. V kostele se koná svatba. Po mši přichází do zákristie ženich a ptá se faráře, co je dlužen. Kněz povídá: "U nás bývá zvykem, že ženich dá tolik, nakolik si cení nevěsty." Ženich začne přemýšlet, nakonec sáhne do kapsy a podá knězi padesát korun. Kněz přijme peníze, ještě jednou se podívá na nevěstu a ženichovi dvacet korun vrátí.