Jeden chlapec byl domluvený se svým tatínkem, že když otec usne v kostele při mši, tak ho má probudit. Jednou při kázání se přihodilo, že tatínek skutečně usnul. Synek si toho všiml a tak rychle otce vzbudil. Ten se probral, neuvědomil si, že je v kostele a na celý kostel pronesl slova, která říkal velmi často ovšem na trochu jiném místě: "Tak jo, zaplatíme a půjdeme!"

Evangelický farář se ptá dětí v hodině náboženství: "Děti, jestlipak víte, proč máme na věži kostela kalich?" Přihlásí se Pepíček a povídá: "No protože kdybychom tam měli kříž, tak katolíci by si mysleli, že se po nich opičíme."

Pan farář si všiml, že pan Vopršálek začal vždycky v kostele klimbat, jakmile on začal kázat. A protože to knězi nedalo, tak jednou, když potkal pana Vopršálka na ulici, mu řekl: "Pane Vopršálek, zdá se, že moje kázání zrovna nevzbuzují váš zájem. Usínáte vždycky, když začínám kázat." "Otče," odpověděl muž, "to je naopak poklona. Copak bych usnul, kdybych k vám neměl důvěru?"

V jednom katolickém kostele v Čechách měl mši příslušník řádu servitů. Ač rodem Němec, naučil se dobře česky. Jen když před přijímáním pozvedl ruce a zvolal: „Hele, Beránek Boží,“ tak se skoro všichni podívali ke dveřím.

Malíř vymaloval kostel a pan farář se zálibou pozoruje dokončené dílo. Najednou ustrne: "Vy jste namaloval andělovi na ruce šest prstů! Už jste někdy viděl anděla se šesti prsty?!" "A vy jste snad viděl někdy anděla s pěti prsty?" odseknul malíř.

Pan farář jde na návštěvu mateřské školky. Přijde mezi děti a ptá se: "Jestlipak děti víte, kdo jsem?" Přihlásí se jedna malá holčička a povídá: "Ano, vy jste ten pán, který čte v kostele zprávy."

Paní před kostelem hodí žebrákovi do klobouku 10 korun. Když žebrák nereaguje, paní si neodpustí poznámku: "Alespoň poděkovat byste mohl!" "Copak nevidíte cedulku," brání se chudák. "Já jsem hluchoněmý a vy si myslíte, že za mizerných 10 korun udělá Bůh zázrak a já promluvím?"

V jedné farnosti se opravuje kostel. Samozřejmě velkým problémem je získání finančních prostředků. Proto pan farář káže: "Bratři a sestry! Mám pro vás dvě zprávy. Jedna je dobrá, ta druhá špatná. Ta dobrá zpráva je, že máme dostatek peněz na opravu našeho kostela. Ta špatná je, že tyto peníze jsou zatím stále ještě ve vašich kapsách!"

Jirka udělal v písemce ze zeměpisu chybu. Proto hned po vyučování utíkal ze školy do kostela, zaklekl v lavici a modlil se: "Pane Ježíši, prosím tě, udělej, aby se Řím stal hlavním městem Španělska!"