Jedno rozpustilé hejno holubů se nastěhovalo na nádvoří před kostelem. Někteří se někdy dostali dokonce i do kostela, kde prováděli nálety, kterými obtěžovali věřící, nemluvě o hanlivých podpisech na sochách svatých. Zoufalý kněz svolal schůzi farní rady, jejímž hlavním bodem bylo, jak vyřešit problém s holuby. "Za každých okolností musíme holubům zabránit v přístupu do kostela!" Nejdříve promluvil jeden z členů farní rady: "Rozhodíme tu otrávenou rýži a bude klid." Proti tomu se vzbouřil františkánský duch mnoha dalších členů, kteří oponovali: "To nikdy! Raději je odvezeme někam na venkov, kde budou moci žít." Ale i toto řešení bylo prohlášeno za neproveditelné. Byly odmítnuty i návrhy na nákup dravce, který by holuby lovil, a pletiva, které by holubům bránilo ve vlétnutí do oken a dveří. Nakonec, když všichni jen rozpačitě mlčeli, ozval se nejstarší člen rady: "Takže vy chcete, aby holubi jednou provždy zmizeli z kostela?" "Ano," volali všichni ostatní. "Opravdu je už nikdy nechcete vidět?" "Samozřejmě!" "To je prosté," poznamenal stařeček: "Udělejte s nimi toto: Pokřtěte je, dejte jim první svaté přijímání, biřmujte je a víckrát se už v kostele neukážou!"

Kněz se ptá rodičů, kteří přinášejí své dítě ke křtu: "A jak se bude váš malý jmenovat?" Maminka odpovídá: "Charles David Frederik Gerald Hubert Irwin." Když to kněz slyší, tak se nakloní k ministrantovi a povídá: "Prosím tě, dones víc vody!"

Jeden muž potká svého kamaráda ve Vatikánu a ptá se ho, co tady dělá. Kamarád mu povídá: "Ále, bbbyl jsem nnna kkonkkkurzu v Rádiu Vvvatikkkán." "No a jak jsi dopadl?" je zvědavý známý. "Nnnevzzzali mmě." "A proč tě, prosím tě, nevzali? Co ti řekli?" "Řekkli mi, že mmmě nnnemůžou vvvzít, pprottože nejsem ppokřtěnnej."

Jeden židovský mladík říká svému kamarádovi: "O této neděli budu pokřtěn." "Cože? To nemyslíš vážně! To se tvůj otec, který byl po celý život pravověrným židem, obrátí v hrobě!" rozčiluje se kamarád. "Můj bratr bude pokřtěn o týden později, takže otec bude ležet zase hezky na zádech!"

Pan farář probíral s dětmi v náboženství křest. Nakonec se ptá malého Pepíka: "Pepíku, pověz mi, proč ti říkají, že jsi křesťan?" "Tomu se pane faráři také divím!"