V současné mimořádné situaci nabízejí také kněží duchovní (i psychologickou) pomoc všem potřebným. Lidé se na ně mohou obrátit s dotazy, jak postupovat v době, kdy není možné chodit na mši svatou, ale mohou klást i nejrozmanitější otázky duchovního charakteru, které v nich současná situace vyvolává. Při telefonickém rozhovoru se kněží budou snažit zvládnout nastalou situaci nebo volajícího nasměrují tak, aby se jim v dané situaci dostalo co nejlepší pomoci.

Kontakty v brněnské diecézi:
P. Mgr. Jindřich Kotvrda : tel. 739 389 136 (9.00 až 17-00 hodin)
P. Mgr. Jan Pacner : tel. 731 402 777 (po, st, pá 9.00 až 14.00 hodin)

www.biskupstvi.cz