Křížové cesty v našich farnostech budou začínat o tomto čase:

Velké Němčice:      Středa 17.30 ( křížová cesta pro děti), neděle 15.00

Uherčice:                Pondělí 17.00 (křížová cesta pro děti), pátek 17.30, neděle 14.00

Křepice:                  Středa 16.00 (křížová cesta pro děti), čtvrtek 17.00, neděle 14.00