Do konce ledna 2024 je stále ještě možné přihlásit se na kurz pro spolupracovníky ve farnostech, který bude probíhat od půlky února v Hustopečích po dobu čtyř po sobě následujících sobot. Kurz je vhodný pro ty, kdo by chtěli pomáhat s bohoslužbami slova, službou kostelníka, lektora, akolyty apod. Kněží z děkanátu budou probírat témata jako základy víry, osoba Ježíše Krista, Písmo svaté, církev, služby ve farnosti, svátosti, křesťanská modlitba, mše s dětmi apod. Kurz je možné absolvovat také z důvodu osobního vzdělání, povzbuzení a posílení ve víře.