L.P. 1984 – 1985 - 1.část

Je chvályhodný zvyk hodnotit uplynulý rok po jeho přežití. Uplynul rok 1984. Jaké vzpomínky nám zanechal, co jsme dobrého v uplynulém roce vykonali? Po stránce duchovní: pokračovali jsme v jubilejním roce sv. Metoděje. Farníci se zúčastnili oslav, výročí úmrtí sv. Metoděje na Velehradě, v Rajhradě a v Přibicích. Každá první neděle v měsíci byla věnována tomuto jubileu. Několikrát bylo nedělní kázání o činnosti sv. soluňských bratří. Pozornost jubileu věnovali i naši Ordináři. Téměř každý měsíc byl vydán společný pastýřský list všech biskupů a Ordinářů ČSR.
Protože výhledově máme před sebou primici, bylo nutno dát vše do pořádku. Začali jsme opravou farní budovy, která toho nutně potřebovala. S opravou fary jsme začali na svátek sv. Marty dne 29. června 1984. Začalo se stavěním lešení a otloukáním staré omítky. Bylo odklizeno rumiště, spárování zdiva. Navezen materiál na bryzolit. Bílý cement, bílý písek, obyčejný písek a cement a vše potřebné. Opravu farní budovy si vzala na starost Místní organizace Lidové strany, hlavně zásluhou jejího předsedy p. Josefa Bartla, který je kostelním hospodářem. Dobrovolnými brigádníky byla otlučena stará omítka, provedeno vyspárování zdiva, omítka nahrubo.
Při opravě fary byla též dána nová krytina na celou faru. Bylo osekáno zdivo na štítech. Oplechování štítů a nové okapové roury na celé faře dal p. Pezlar z Vranovic. Výměnu nové krytiny na faře provedl Jan Furch z Uherčic. Krytinu fary sundali a novou vynesli brigádníci z řad školní mládeže. Za jeden den asi 50 školáků pomohlo pokrýt celou střechu. Je tam asi 8 000 bobrovek. Úctyhodný výkon.
Práce na faře trvaly od července až do září 1984. Každý den byla nějaká brigáda. Vyvrcholení bylo 14. září a 15. září 1984, kdy se dával bryzolit – a druhý den škrabal – na přední stranu – průčelí – farní budovy a na boční stranu – od Synkových. Tím skončila oprava farní budovy – první část oprav. Čest všem brigádníkům. Všichni, kdo pracovali na opravě farní budovy, si nevzali žádné peníze – ani pomahači (helfři), ani zedníci. Vše bylo vykonáno zdarma. Proto všem budiž vzdáno upřímné Pán Bůh zaplať.