L.P. 1984 – 1985 – 2. část

Přišla zima. Tvrdá a studená. Největší mrazy - 33°C. Už dlouho nebyly. Lidem bylo zima. Popraskalo vodovodní zařízení. Mnozí neměli ani uhlí. Těšili jsme se na jaro. Zima byla dlouho, na jaře žádné teplo. Pozdě se selo. Bylo víc dešťů, než slunečných dní. Jak celá zima, tak celé jaro bylo chladné, studené a deštivé. Ani květen nepřinesl teplo. Hned po velikonocích jsme se dali do opravy druhé poloviny farní budovy. Postaveno lešení na zahradě a od Fojtíků. Oklepáno staré zdivo. Oplechování a nové okapové roury dal opět p. Pezlar z Vranovic, Jan Furch upravil střechu. Dobrovolní brigádníci připravili vše na bryzolit. Přesívali písek, katrovali vápno a postavili vrátek. Hlavní brigáda byla v pátek a v sobotu dne 14. a 15. června 1985. V pátek nás bylo 50 dobrovolných brigádníků a v sobotu 25 dobrovolných brigádníků z řad farníků, 5 zedníků a 20 pomocníků – helfrů. Tím byla ukončena práce na faře – opravy, ale teď zbývá dát vše do pořádku, uklidit, očistit. Na to už brigáda není. To si musíme udělat sami. Snad to časem bude, dá-li nám Pán Bůh zdraví. Je nutné poděkovat a vyslovit své uznání zvláště oběma kostelním hospodářům, p. Josefu Bartlovi, který všechnu práci organizačně zajistil a p. Vojtěchu Rotterovi, který nás materiálně zásobil. Mezi zedníky musí být uvedeni: Jaroslav Himer, Jiří Furch, František Schwarz, Václav Rohrer, Jan Rohrer, Pavel Rotter, Jan Furch.
Za řad dobrovolných brigádníků je nutné jmenovat: Cyril Ceé, Bohumil Urbánek, Jan Rohrer – Trávník, Rostislav Lejska, Bedřich Himer, Josef Bartl, Vojtěch Rotter, Cyril Rotter, Stanislav Dubš, Jan Klimeš, Jaroslav Málek, Karel Fojtík, Jirka Rohrer a Ladislav.
Při opravě druhé části farní budovy bylo odpracováno celkem 1 045 hodin. Většinou to byli členové Československé strany lidové, byli ale i ostatní farníci.
Po dlouhé době zaskvěla se farní budova v nebývalé kráse. Dík obětavým farníkům, kteří všechnu práci na opravě farní budovy udělali zcela zdarma a budiž jim vzdáno upřímné Pán Bůh zaplať.
Dne 10. dubna 1985 konalo se na Velehradě u příležitosti 1 100 let úmrtí sv. Metoděje pouť všech kněží a celé naší vlasti. Byli přítomní všichni biskupové a Ordináři. Hlavní celebrant byl pan kardinál Frant. Tomášek.
Dne 7. července 1985 byla hlavní pouť všech věřících ke hrobu sv. Metoděje. Přítomno bylo 250 000 věřících. Sv. Otec Jan Pavel II., který se chtěl osobně zúčastnit této pouti, nebyl do ČSSR puštěn, jakož i sousední kardinálové z Polska, Rakouska, Maďarska, Anglie atd. Sv. Otec poslal svého osobního legáta, jímž byl kardinál státní sekretář August. Casaroli. Ten měl na Velehradě hlavní mši sv. a mluvil česky a slovensky. Byl také přijat prezidentem republiky Gustavem Husákem, kterého oslovil česky. Velehradská pouť vyzněla jako vítězství víry nad temnotami pohanství.
Letošní rok je celkem špatný. Mrazy zničily vinnou révu téměř na 90 %. Zmrzly ořechy, není meruněk ani broskví. Okurky dávaly plody asi týden. Pak bylo po okurkách. Do žní nám stále prší. Ale spoléhejme na pomoc Boží. Ať nám stále zní slova písně: Nezhyne rod, jenž věřit nepřestane!