L. P. 1987
Farnost Uherčice se připravovala na primici svého rodáka Josefa Prchala. Rodiče: Josef Prchal a Růžena, roz. Vetrová. Příprava už začala malováním kostela. Kostel vymaloval a malby v kostele obnovil malíř Alois Lazart ze Žatčan. Jeho velkým pomocníkem byl malíř Jaroslav Koudelka z Hustopečí. Pomáhali při líčení kostela místní malíři Miroslav Jatel a Miloš Urbánek. Farníci pod vedením kostelního hospodáře Josefa Bartla postavili lešení v celém kostele. Při malbě byl k dispozici a účinně vypomáhal bohoslovec Slavoj Alexa z Uherčic. Malování kostela trvalo šest týdnů. Vápno – 40 let staré – na malbu kostela věnoval Jan Vítka z čísla 31. 14. září 1986 byly děkovné bohoslužby v nově vymalovaném kostele. Při této příležitosti místní duchovní správce poděkoval všem, kteří přispěli a podíleli se na obnovení domu Božího. Všem Pán Bůh zaplať. Při této příležitosti duchovní správce připomněl svým farníkům:
1. Postavení nového kostela. Plány na kostel. Jeho stavba. Posvěcení. Vypsáno vše z kroniky.
2. Duchovní správcové při novém kostele. Od roku 1984 až do roku 1987. Celkem jich bylo 8. P. Ignác Janoušek, P. František Montag, P. Filip Heusler, P. Hugo Horný, P. František Segeťa, P. Hugo Klimeš, P. Petr Markus a od 15. 3. 1960 P. Jaroslav Dragon.
3. Dějiny duchovní správy a kostela v Uherčicích. První zaručená písemná zpráva je z r. 1395. V místě postaven benediktinský klášter, zrušený za Josefa II. Duchovní správa obnovena v roce 1783. Starý kostel zbořen v roce 1894. Nový postaven v letech 1894 – 1896. Kostel benedikován 21. 10. 1894 na slavnost Posvěcení chrámu Páně místním farářem Františkem Montagem. Slavnostně koncelebrován 10. září 1896 brněnským biskupem Dr. Františkem Bauerem.
4. Připomenuto: za 90 let bylo v kostele:
Mší sv. asi 35 000, sv. přijímání asi 1 200 000, svátost biřmování přijalo 3 650. Matriky jsou vedeny od roku 1715. V roce 1950 jsme je předali státním úřadům. Od té doby jsou dále vedeny matriky církevní.
Od jara 1987 se pokračovalo v přípravě na primiční slavnost. V květnu provedl nový nátěr všech dveří v kostele i na faře Jaroslav Koudelka z Hustopečí. Vymalována též: kuchyň, koupelna, chodba a přízemí v poschodí a sál. Vymaloval Miroslav Jatel z Uherčic.
Ve dnech 2. 9. a 30. 5. provedeno vyčištění okapových žlabů a nový nátěr jak žlabů tak okapových rour.
Květen: ve dnech 23. 5. a 30. 5. 1987 restaurován hlavní oltář v kostele. Umytí, nátěr, pozlacení. Natřena též i zpovědnice. Opravu provedl Karel Němec, restaurátor, Kladno II se svou manželkou a synem Michalem. V měsíci červnu dokončena oprava farní budovy. Nahozena zeď na dvoře a před farou. Obložen sokl u fary umakartem a dány mramorové schodky. Jako poslední akce před primicí byl nátěr ochranných sítí u oken kolem celého kostela. Provedli brigádníci z řad lidové strany vedené jejich předsedou Bohumilem Urbánkem a kostelním hospodářem Josefem Bartlem!
Ve dnech 30. června až 3. července byla duchovní obnova farnosti jako příprava farnosti na primici svého rodáka P. Josefa Prchala. Velmi zdařilou duchovní obnovu za hojné účasti farníků měl d. p. Václav Fišer, farář v Hustopečích u Brna.