LP 1993
„Omnia ad maiorem Dei gloriam“ – s tímto záměrem jsme vkročili do nového roku silvestrovskou půlnoční adorací. První minuty nového roku však byly již poznamenány nepříjemnostmi. Tím nemyslím jen oddělení Čech a Slovenska, ale i drobný obecní incident..
Skupina oslavující mládeže hospodského ražení a vystupování odpalovala petardy. Jedna – po domácku zhotovená trhavina – bohužel proletěla i vitráží nad portálem farního kostela. Pan starosta a přivolaná policie ihned zjistila viníka (mladík Kamil Rohrer).
Dne 16. ledna jsme s celou farností oslavili nejprve děkovnou bohoslužbu, potom hostinou na faře VÝROČÍ 50. LET KOSTELNICKÉ SLUŽBY pana kostelníka Tichého. Děkovali jsme i strýčkovi kostelníkovi za jeho láskyplnou službu.
Dne 13. února (sobota) proběhlo oblastní setkání mládeže v Bořeticích. Z naší farnosti se setkání zúčastnilo mnoho chlapců a dívek. Setkání začalo v zaplněném farním kostele sv. Anny společným slavením Eucharistie. V sále kulturního domu pak pokračoval další program, který zahajoval korejský misionář, brněnský rodák P. Václav Klement SDB.
V pátek 5. března na začátku doby postní přijel do naší farnosti již podruhé v krátké době pan Miroslav Částek z Brna. Tentokrát nás tento herec a současně člen III. řádu sv. Dominika obohatil nastudovanou hrou Paula Claudela – „Napřed je třeba unést kříž, aby kříž pak nás nesl“.
Na Bílou sobotu jsme křtem svatým přivítali do církve dvě starší děti, Václava a Lucii Rohrerovy.
Farní společenství hnutí Focolare pozdního dne podniklo cestu na setkání hnutí do Bratislavy – tématem setkání byla jednota.
SANACE A KONZERVACE KROVŮ:
Ačkoli jsme zamýšleli pustit se do opravy střešní krytiny a tak připravit farní kostel na blížící se 100. leté výročí, nakonec jsme po zralé úvaze rozhodli investovat do opravy krovů. Ještě původní dřevo bylo na mnoha místech napadeno různými škůdci, mj. houbou dřevomorkou. Firma PIRUS krovy prohlédla a vytvořila sanační projekt. Střešní krovy nebyly v kritickém stavu, ale zamezilo se tak šíření zkázy a do budoucích let se snad vyřešil možný problém, který by pak vyžadoval mnohem větší náklady. Některé části bylo nutné zpříložkovat – především krokve nad presbytářem. Některé trámy pracovníci firmy injektovali; zbytek (včetně střešních latí) se ošetřil vydatným postřikem. V dalším týdnu provedla firma nástřik na farní půdě (cena 8 000 Kč). Tato práce na farním kostele byla provedena nákladem 87 206 Kč. Tato částka byla uhrazena ze štědrých sbírek věřících a z daru 1 000 USD od paní Dobešové, roz. Anschlagové z Austrálie. Deo gratias!

Dopis pracovníků firmy PYRUS s.r.o.:
L.P.1993 ve dnech 19.-22. měsíce dubna pracovníci firmy PYRUS s.r.o. z Brna provedli opravu a chemické ošetření dřevěného krovu kostela sv. Jana Křtitele v Uherčicích proti biologickým škůdcům, tj. dřevokazným houbám, plísním, bakteriím a dřevokaznému hmyzu.
Po celou dobu pobytu se o nás příkladně starali pan farář a místní věřící z malé a čisté obce Uherčice, za což jim patří naše srdečné poděkování a vděk.
-podpisy 6 pracovníků firmy-