Dnešní neděle 19. srpna proběhla v křepické farnosti ve znamení loučení. Po 23 letech působení pana faráře Petra Havláta v Křepicích, přichází do farnosti nový pan farář P. Vít Fatěna. Otec Vít bude bydlet na místní faře a navíc bude ještě spravovat farnost Přísnotice. Mše svatá začala v 9.30 za účasti farníků, členů hasičského sboru, skautů a také pana starosty. Bohoslužba se nesla v poklidném duchu, otec Petr tentokrát hovořil o vděčnosti. Jeho závěr kázání "Bože, děkuji," měl být jakýmsi malým odkazem a poděkováním dobrému Bohu za všechno. Po mši svaté potom Vojtěška Rouzková poděkovala jménem farníků otci Petrovi za jeho službu, poděkování potom vyslovil i pan starosta František Hlaváček. Děti předaly panu faráři své růže a hasiči obraz z poutního místa od "Svaté." K tomu všemu dostal otec Petr ještě mnoho jiných dalších darů, za které poděkoval a na závěr řekl, že zde byl rád a že ve farnosti rád sloužil. Potom ještě poprosil, aby farníci pomáhali novému panu faráři. Bohu díky za vše!