Opět začínáme měsíc květen, pro který jsou mimo jiné typické i májové pobožnosti. Ty budou v našich farnostech probíhat následovně:

Křepice:          středa 16.00     neděle 14.00

Uherčice:       pondělí 17.30    neděle 14.00

V. Němčice:   středa 17.30      neděle 15.00