Kniha Miriam – malá Arabka popisuje život nedávno svatořečené karmelitky Miriam od Ukřižovaného, která žila v létech 1846 – 1878, a která byla svatořečena papežem Františkem 17.5. 2015. Život této světice je mimořádný a zcela ojedinělý – a především výborně zmapovaný hlavně díky autorovi knihy, který světici léta znal a doprovázel. Osobně znal Miriam od svých 23 let a později ji také duchovně doprovázel. Tato dívka přežila svoji smrt, kdy byla podřezána jedním muslimem, který ji potom nechal pohozenou ležet venku. Ujala se jí ovšem podivná žena, která byla celá v modrém a asi měsíc se o ni starala. Miriam později poznala, že byla zachráněna Boží Matkou. Zde se také dovídá od Boží Matky, co ji bude čekat: „Budeš v životě mnoho trpět a budeš znamením odporu.“ Kniha potom popisuje její cestu k zasvěcenému životu a mimořádné dary, které byly typické pro tuto světici – levitace, extáze, bilokace, stigmata, zjevení, proroctví, probodení srdce. Velkou část knihy věnuje autor stavům posedlosti, které Bůh dopustil v životě svaté Miriam. Tento zápas je mistrně popsán díky svědkům této zkoušky. Knihu vydalo Karmelitánské nakladatelství v roce 2015, autorem je Pierre Estrate, přeložila Tereza Šerá.