Malého Jirku pošlou rodiče na faru, aby tam vyřídil nějaký vzkaz. Tatínek říká Jirkovi: „Jirko, až přijdeš na faru, tak nezapomeň pozdravit Chvála Kristu.“ Když se pak Jirka vrátí, tak se tatínek ptá, jestli všechno dobře vyřídil a jestli také nezapomněl pozdravit. „Pozdravit jsem nezapomněl,“ povídá chlapec. „Ale protože mi přišla otevřít hospodyně, tak jsem pozdravil Zdrávas Maria.“

Tři králové nesou dary Ježíškovi. Jeden z nich, protože je vyšší postavy, se uhodí v jeskyni do hlavy a přitom nazlobeně vykřikne: "Ježíši Kriste!" Uslyší to Panna Maria, s úsměvem se obrátí na svatého Josefa a řekne: "Ty, Josefe, to by bylo hezké jméno pro našeho malého. A ty pořád jenom - Hugo, Hugo..."

Svatá Rodina je na koupališti. Svatý Josef plave ve vodě, zatímco Panna Maria se opaluje a chytá bronz. Jenom malý Ježíšek chodí po vodní hladině a křičí: "Já se chci také koupat, já se chci také koupat!"

Pan farář říká přede mší svatou panu kaplanovi: "Prosím Tě, vezmi si kázání..." "Otče, ale já nejsem připraven," brání se kaplan. "To nevadí, tak řekni něco o Marii, to můžeš kázat bez přípravy." Kaplan tedy káže a káže. Když sestoupí z kazatelny, farář mu povídá: "Prosím tě, tys řekl, že Maria vysvobozuje duše z pekla. To je ale hereze, to je blud, to musíš uvést na pravou míru." Na konci bohoslužby tedy kaplan povídá lidem: "Bratři a sestry, musím ještě něco upřesnit. Řekl jsem, že Maria vysvobozuje duše z pekla. Ona ale nevysvobozuje všechny, ona vysvobozuje pouze ty duše, které tam Ježíš nespravedlivě odsoudil."

Josef a Maria hledají ubytování v Betlémě. Hostinský: "Je mi líto, ale všechno je obsazeno." Josef: "Copak nevidíte, že moje žena je těhotná?" Hostinský: "No a? Copak já za to můžu?" Josef: "A já snad ano?"

V jedné farnosti pravidelně kostelník upíjí v zákristii mešní víno. Farář dostane  podezření a tak se jednoho dne schová v zákristii za obraz Ježíše a čeká, co se bude dít. Cvakne klika a už je tu kostelník. Otevře skříňku, vytáhne láhev, pohledem se ujistí, že je v zákristii sám a otočí se k obrazu Panny Marie. "Panno Maria, že si můžu dát alespoň trošku? Jestli ne, tak mi to řekni." Jelikož obraz nic neříká, kostelník již pozvedá toužebně láhev - když tu se za jeho zády ozve: "Nech to víno na pokoji!" Kostelník se otočí k obrazu Ježíše a odsekne: "Tebe jsem se, Ježíši, na nic neptal!"

V americké armádě bylo zakázáno hrát pokr. Přesto ho hráli katolík, protestant a žid. Dostali se proto před soud. Katolík přísahal na Pannu Marii, že pokr nehrál. Protestant se zase dovolával Martina Luthera a přísahal na jeho jméno, že také nehrál. Potom předstoupil před soudce žid a řekl: "Pane soudce, uznejte - přece jsem nemohl hrát pokr sám se sebou!"

Dvě malá děvčátka si prohlíží obrázkovou publikaci o Bibli. Ta větší ukazuje na jeden z obrázků a povídá té druhé: "Vidíš, to je Maria s Ježíškem!" "A kdepak je Ježíškův tatínek?" ptá se zvědavě ta menší. Ta větší se zamyslí a potom povídá: "Tatínek není na obrázku, protože právě Marii a Ježíška fotí."