O misijní neděli (20. října 2019) zavítali do našich farností dobrovolníci z Marys meals. Zatímco ve světě působí tato organizace teprve několik let, v naší zemi je zastoupena teprve poměrně krátkou dobu. Dobrovolníci navštívili nejdříve uherčickou farnost, kde přednáška začala ve 14.00, potom pokračovali do Velkých Němčic, kde byl začátek v 16.00. Dověděli jsme se tak o hlavním záměru tohoto díla – a sice zajistit každému hladovému dítěti jedno jídlo denně, jednak aby netrpělo hladem, ale také, aby mohlo do školy. V současné době se takto daří nasytit něco přes 1,5 milionu dětí na celém světě. Povídání bylo doprovázeno dokumentárním filmem, který líčil bídu těchto dětí, ale na druhé straně představoval velkou naději pro tyto děti. Po přednášce bylo možné zakoupit knihu od zakladatele Marys meals a také někteří využili možnosti objednat si tričko s logem této organizace. Někteří také věnovali svůj finanční dar, aby podpořili tuto myšlenku. Přednáška i film byly pro nás také velkým povzbuzením. Více informací lze nalézt na stránkách Marys meals: https://www.marysmeals.cz/