Ve dnech od 3.-11. května 2024 jsme s některými farníky navštívili poutní místo Medjugorje, a to opět pod záštitou Centra Medjugorje a naší průvodkyně Barči. Cesta proběhla v poklidu, a tak v sobotu dopoledne jsme byli již na místě u našich dobrých, známých hostitelů, kteří měli pro nás připravený výborný oběd – mimochodem jídla jsou zde skutečně výborná! Po dlouhé cestě jsme den příjezdu měli jako volný den. V neděli jsme již slavili mši svatou v Majčině Sele, což je vlastně taková dětská vesnička, kterou založil o. Slavko Barbarič. Součástí naší pouti byly již tradiční výstupy na Podbrdo a Križevac. Velkým zážitkem pro nás potom byla návštěva vesničky Šurmanci, kde se jednak nachází zázračná ikona Božího milosrdenství, před kterou byl uzdraven jistý Ital z roztroušené sklerózy. Vedle oltáře se zároveň nachází i ostatky sv. Jana Pavla II. a svaté sestry Faustiny, které jsme si mohli uctít. Součástí našeho putování byla i návštěva nádherné přírody, která se nachází nedaleko poutního místa a také kostela, kde se nachází údajně jedna z nejkrásnějších soch Panny Marie, která snad nejlépe vystihuje její tvář. Také jsme navštívili komunitu sester, kde jsme se dověděli něco o začátcích zjevení v Medjugorje. Pouť byla skutečně krásná, počasí nám přálo, nikomu se nic nestalo, i zpáteční cesta proběhla bez problémů. Bohu díky za vše, stejně tak i Panně Marii a také Barče, která měla skvěle připravený celý program. Letošní pouť jsme vyhodnotili zatím jako nejlepší a těšíme se opět – dá-li Bůh – na příští rok.