Podbrdo
- je kamenný kopec, na kterém se zjevila p. Maria poprvé 6 vizionářům. Na vrcholu kopce je socha p. Marie, ke které jsme se chodili při naší medjugorské pouti modlit. Při výšlapu kopce se modlí růženec – zastavení jsou znázorněna na mosazných deskách. Celkem jsou na Podbrdu 3 růžence. V noci je celá tato stezka nasvícena. Po prozrazení všech 10 Mariiných tajemství vizionářům má zůstat na Podbrdu viditelné znamení. Při scházení kopce se dojde k modrému kříži, kde se p. Maria zjevila poprvé. Tam jsme se všichni hromadně pomodlili zásvětnou modlitbu.

Križevac
Křížová hora (hora Križevac) – ke které vede kamenná cesta lemovaná křížovou cestou se 14 zastaveními, u kterých jsme se s naší skupinou modlili a zpívali. Na vrcholu kopce je krásný bílý kříž, ve kterém se nachází relikvie Kristova kříže. Je tam nádherná atmosféra a klid. Všichni jsme měli čas k modlitbě a rozjímání. Někteří poutníci vyšli Križevac bosí a obětovali to za něco nebo někoho. Je to opravdu silný zážitek.