Stalo se tradicí a pro mnohé součástí života vydat se v měsíci, který je zasvěcen Panně Marii, na pouť do Medugorje. Strávili jsme týden v místě, kde se od roku 1981 dodnes zjevuje Panna Maria, a to třem ze šesti vizionářů. S jedním z vizionářů jsme měli možnost se setkat, a to s nejmladším Jakovem, který předsedá humanitárnímu sdružení Mariiny Ruce zabývající se pomocí chudým a potřebným. Naše pouť se konala v týdnu, kdy papež František prostřednictvím apoštolského nuncia a zvláštního apoštolského vizitátora povolil oficiální poutě do této hercegovské svatyně. Tato zpráva byla přijata při nedělní mši velikým potleskem. Denně jsme slavili ranní českou mši v kapli v blízkosti farního kostela a večer tlumočenou mši v otevřeném prostranství za kostelem. Součástí pouti byla návštěva centra Cenacolo v Medugoriji, sdružující léčící se chlapce s různými závislostmi. Další den jsme se vydali prohlédnout si nedaleké vodopády Kravica. Poslední den jsme navštívili františkánský klášter na Humci (Ljubušky), kde se sloužila česká mše. Samozřejmostí je výšlap na Križevac a Podbrdo. Duchovním zážitkem byl i noční výšlap s mladými na Podbrdo. Při cestě z pouti byla tradiční zastávka v Makarských Lurdách, kde byla sloužena česká mše a poté netradiční zastávka v chorvatském městě Zadar, kde jsme navštívili kostel sv. Simeona, ve kterém je v sarkofágu uchováno neporušené tělo sv. Simeona.
Bohu díky za čas strávený na tomto místě.