12. května 2017 jsme vyrazili na pouť do Medžugorje. V sobotu ráno jsme byli na místě, ubytováni jako vždy u našich dobrých přátel. Večer už jsme potom šli na mši svatou a na adoraci, na kterou jsme se všichni moc těšili. V neděli jsme potom slavili mši svatou v kapli, kterou celebroval P. Petr. Mši svatou jsme měli v kapli každý den ráno. Bohuš nás doprovázel na varhany a Áďa na kytaru. Nedělní den byl ještě volnější, což znamená, že každý ho mohl prožít podle svého. Počasí jsme měli nádherné, s výjimkou jednoho dne, který z velké části propršel. Ten den jsme si večer udělali vlastní modlitbu chvály v jídelně našeho ubytování. Samozřejmě, že nechyběla návštěva Podbrda s modlitbou růžence a obnovou zasvěcení se Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a Panně Marii. U sochy Panny Marie jsme už každý sám v tichosti přinesli Bohu prostřednictvím Boží Matky svoje chvály, díky i prosby. Pro zájemce byl připravený také výlet na Kravické vodopády, kam přijíždějí turisté z celého světa, aby zde obdivovali krásy Božího stvoření a dílo Božích rukou. A nechyběla ani návštěva Mostaru s nádherným památným mostem, který je součástí pokladu UNESCO. Jedním z vrcholů naší pouti byl pochopitelně neodmyslitelný výstup na Križevac, na který mnozí vystupovali bosky a tak obětovali tento výstup na své úmysly. Během výstupu jsme se modlili křížovou cestu. Výstup i sestup všichni s Boží pomocí dobře zvládli. Na zpáteční cestě jsme navštívili tzv. Chorvatské Lurdy na Makarské a necelé dvě hodiny pobyli u moře, což přivítalo několik plavců. Domů jsme se šťastně vrátili v pátek 19. května v ranních hodinách. Díky Bohu, Marii i všem poutníkům za krásnou pouť.