V neděli 6.12. zavítal do našich kostelů jako již tradičně svatý Mikuláš, aby se setkal s našimi dětmi a také, aby jim přinesl dárky. Nejdříve svatý Mikuláš navštívil Velké Němčice, potom Křepice a nakonec děti v uherčickém kostele. V každé farnosti čekalo na setkání s oblíbeným světcem asi 70 dětí se svými rodiči. Všude byl pro děti připravený stejný program – nejdříve děti mohly shlédnout pohádku o svatém Mikuláši, dvou dobrých starých manželech a dvou vykutálených bratrech. Pohádku doprovázeli muzikanti z Pondělní šichty. Po skončení pohádky jsme už čekali na příchod svatého Mikuláše. Mezitím děti měly možnost říct nějakou básničku o svatém Mikuláši a bylo vidět, že básniček o tomto světci koluje mezi dětmi skutečně hodně. Poté, co jsme potom třikrát vyvolali Mikulášovo jméno, oblíbený světec se už konečně objevil. Opět byl štědrý ke všem dětem, v Uherčicích dokonce přinesl malé dárky i dospělým v podobě malého ozdobeného perníkového Mikuláše s Božím slovem. Nakonec jsme svatému Mikuláši poděkovali a nechtěli ho zdržovat, protože spěchal za dětmi do Ameriky. Mikuláš slíbil, že za rok zase rád přijde. Mikulášská besídka se vydařila a poděkování patří všem hercům, muzikantům, i těm, kdo připravovali balíčky.