Pan Vopršálek rozmlouvá s Hospodinem: "Bože, kolik je pro tebe tisíc let?" Bůh odpověděl: "Tisíc let je pro mě jako vteřina." "A kolik je pro tebe milion korun?" ptá se dál zvědavý muž. Hospodin jenom nad tím mávl rukou: "Milion korun je pro mě jako koruna." Náhle osvícený muž zvolal: "A mohl bys mi dát jednu takovou korunu?" A Hospodin odpověděl s lehkým úsměvem: "Vteřinku počkej!"

Bohatý podnikatel si na smrtelné posteli k sobě pozval kněze a ptá se: "Pane faráři, když vám v poslední vůli odkážu milion korun, mohu být spasen?" Kněz se dal do vysvětlování: "Ke spáse je třeba mít víru, litovat všech svých hříchů, vyzpovídat se...ale myslím, že s tou poslední vůlí by to také určitě stálo za zkoušku."

Za rabínem přichází židovský mladík a prosí o radu. "Mám se oženit nebo ne? Tatínek nevěsty je vážený a moudrý muž." "V tom případě se ožeň," radí rabín. "Ale nevěsta je pěkně ošklivá." "Tak to se nežeň." "Jenže ona by dostala jako věno půl milionu." "To se potom ožeň." "Jenže ona taky pěkně kulhá!" "V tom případě se nežeň." "Tak co mám vlastně dělat?" zlobí se ženich. "Víš co, dej se pokřtít." "Pokřtít? A proč?" "Ať se s tebou trápí farář, a ne já!"

Pan farář se ptá ve vyučování náboženství: "Pepíčku, co bys dělal, kdybys našel milion korun?" Pepíček přemýšlí a nakonec povídá: "Podle toho, kdo je ztratil. Kdyby to byl nějaký chudák, tak bych mu je vrátil!"

Generální ředitel společnosti Coca-Cola navštíví papeže ve Vatikánu a má pro něho tuto nabídku: "Svatý otče, dám vám 10 milionů dolarů, když v modlitbě Otče náš zaměníte slova "chléb náš vezdejší dej nám dnes" za slova "coca-colu vezdejší dej nám dnes." Svatý otec se jenom usmívá a povídá mu na to: "Sám dobře víte, že něco takového udělat nemůžu, to přece není možné!" A tak ředitel zvyšoval nabídku na 20, 30 až 60 milionů dolarů, ale papež byl neoblomný. Nakonec rozčilený a nespokojený ředitel Coca-Coly povídá: "Tak mi alespoň řekněte, kolik vám ty pekárny platí!"

Pana faráře zastavil před kostelem žebrák, jeden z těch drzejších, a chtěl si od něho půjčit peníze. "A jakým právem si je ode mě chcete půjčit?" byl zvědavý kněz. "Právem příbuzného," zněla sebevědomá odpověď žebráka. "Ale podívejme se, tak my jsme příbuzní! A od kdy?" ptal se kněz. "Už od Adama a Evy!" povídá opět sebejistě onen žebrák. "To máte úplnou pravdu," povídá na to kněz. "Tady máte jednu korunu, drahý bratranče. A ještě vám dám jednu dobrou radu - když si přesně tolik půjčíte i od ostatních členů rodiny, stanete se miliardářem!"

„Co říkala tvá manželka na to, že jsi vyhrál milion?“ ptá se Franta kamaráda. „Štěstím oněměla!“ „Tak je to přece jenom pravda, že štěstí chodí dvakrát za sebou!“

Reportér se ptá známého milionáře: "Jak jste se stal milionářem?"
Milionář: "Za to může moje žena!"
Reportér: "Aha, a jak to dokázala?"
Milionář: „No víte, já byl předtím miliardářem!"

Paní učitelka se ptá Pepíčka, čím by chtěl být, až vyroste. "Chtěl bych být milionářem, jako můj tatínek." "Tatínek je milionář?" ptá se zvědavá učitelka. "Ne, ale taky by jím chtěl být."