U příležitosti Neděle Božího milosrdenství předkládáme litanie k Božímu milosrdenství:
Milosrdenství Boží, pramenící z lůna Otce, důvěřuji ti.
Milosrdenství Boží, největší Boží vlastnosti
Milosrdenství Boží, nepochopitelné tajemství
Milosrdenství Boží, prameni tryskající z tajemství Nejsvětější Trojice
Milosrdenství Boží, nedostižné lidským ani andělským rozumem
Milosrdenství Boží, které nás voláš z nicoty k bytí
Milosrdenství Boží, z něhož pramení všechen život a štěstí
Milosrdenství Boží, přesahující nebesa
Milosrdenství Boží, zdroji divů a zázraků
Milosrdenství Boží, zahrnující celý vesmír
Milosrdenství Boží, sestupující na svět v osobě vtěleného Slova
Milosrdenství Boží, které vytrysklo z otevřené rány Ježíšova Srdce
Milosrdenství Boží, skryté v Ježíšově Srdci pro nás a zvláště pro hříšníky
Milosrdenství Boží, nevyzpytatelné v ustanovení Eucharistie
Milosrdenství Boží, v ustanovení svaté Církve
Milosrdenství Boží, ve svátosti křtu svatého
Milosrdenství Boží, které nás ospravedlňuje skrze Ježíše Krista
Milosrdenství Boží, které nás provází celý život
Milosrdenství Boží, které nás zaplavuje zvláště v hodině smrti
Milosrdenství Boží, které nás obdařuje věčným životem
Milosrdenství Boží, které nás chrání před pekelným ohněm
Milosrdenství Boží, obracející zatvrzelé hříšníky
Milosrdenství Boží, úžase andělů a vytržení světců
Milosrdenství Boží, které nás pozvedá v každé nouzi
Milosrdenství Boží, zdroji našeho štěstí a radosti
Milosrdenství Boží, koruno všech Božích skutků
Milosrdenství Boží, v němž jsme všichni ponořeni
Milosrdenství Boží, sladký pokoji ztrápených srdcí
Milosrdenství Boží, jediná naděje zoufalých duší
Milosrdenství Boží, odpočinku a pokoji uprostřed trýzní
Milosrdenství Boží, rozkoši a vytržení svatých duší
Milosrdenství Boží, probouzející naději v každé beznaději, důvěřuji ti.

Věčný Bože, jehož milosrdenství je nevyčerpatelné a poklad slitování nepřeberný, shlédni na nás s laskavostí a rozhojni v nás své milosrdenství, abychom v těžkých chvílích nezoufali a neklesali na duchu, ale poddali se s velkou důvěrou tvé svaté vůli, která je láska a milosrdenství samo. Amen.