Na tuto neděli  27. června 2021 vyhlašuji mimořádnou sbírku na pomoc lidem zasaženým přírodní  katastrofou, zvláště v oblasti jihovýchodní Moravy. Prosím také  dobrovolníky, zdravotníky a  všechny, kteří by mohli účinně pomoci  s odstraněním následků včerejší živelné pohromy.

V modlitbě spojený

+ Vojtěch

Sbírka na bohoslovce se o týden odkládá!