Misionář v buši zaslechne domorodce, jak bubnuje ze všech sil. Přijde tedy k němu a ptá se: "Co se stalo, že tak hlasitě bubnuješ?" "Nemáme žádnou vodu," odpovídá domorodec. "Takže ty vlastně prosíš o déšť," uvažuje nahlas kněz. "Ale kdepak, volám instalatéra!" komentuje své bubnování domorodec.

Řeholní sestra Monika, která pracuje v misijní stanici mezi indiány, pozoruje u hřbitova malého indiána, který se podezřele pohybuje kolem cizího kola. Chlapec nakonec neodolá, chytne kolo a chce utéci pryč. Ale sestra Monika je rychlejší a už drží chlapce za ruku: "Pablo, co tě to napadlo, že jsi vzal to kolo?" Pablo se ale brání: "Jenom mě napadlo, že majitel už jistě dávno zemřel!"

Misionář přistane na jednom ostrově. Tu k němu přiběhne malý domorodý chlapec a slušně pozdraví: "Dobrý den, pane." "Chlapče," povídá misionář, "neříkej mi pane, ale otče." Chlapci zazáří oči a říká misionáři: "To je překvapení! To se bude maminka divit. Ona mi vždy říkala, že se už nikdy nevrátíš!"

Jednomu misionáři někdo ukradl kalhoty, když si je vypral a pověsil na šňůru, aby mu na sluníčku uschly. Všechno pátrání bylo beznadějné - kalhoty nikde. Po několika týdnech se misionáře zeptal jeho kolega, sousední misionář: "Tak co? Našly se ty tvoje kalhoty?" "Pouze zčásti - minulou neděli byly ve sbírce tři knoflíky!"

Jeden misionář na svých cestách narazí na lva. Lev se blíží a misionář vidí, že je zle. Proto se úpěnlivě začíná modlit k Hospodinu: „Bože, prosím Tě, udělej něco s tím lvem. Vlož mu do srdce alespoň trochu křesťanského smýšlení.“ A tu najednou lev spíná svoje tlapy, pokleká a modlí se: „Dobrý Bože, děkuji Ti za jídlo, které mohu přijmout z Tvé štědrosti a prosím Tě, abys jej požehnal.“

Pastor, který je misionářem mezi Eskymáky, káže: "Jestli nebudete dodržovat desatero, jestli budete zlí a budete si ubližovat, pak skončíte v pekle, a můžu vám říct, že tam je strašná, ale strašná zima." Když potom přijde domů, manželka mu povídá: "Prosím tě, cos jim to říkal? Proč jsi jim říkal, že v pekle je strašná zima?" Pastor se ale brání: "No kdybych jim řekl, že tam je strašné horko, tam by tam všichni chtěli jít!"