Papežská misijní díla v ČR pravidelně podporují projekty pro světové misie, bohoslovce a děti. V letošním roce míří tato pomoc celkem do 13 zemí světa, kterými jsou Keňa, Zambie, Uganda, Tanzánie, Malawi, Sýrie, Bangladéš, Filipíny, Srí Lanka, Myanmar, Papua-Nová Guinea, Guyana, Paraguay.
Celkový přehled projektů za jednotlivá díla:
PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO ŠÍŘENÍ VÍRY (PMD ŠV)
Celkově: 5 zemí, 7 diecézí, 37 projektů
AFRIKA
2 země, 3 diecéze, 17 projektů (Zambie, Uganda)
ASIE
2 země, 3 diecéze, 16 projektů (Srí Lanka, Bangladéš)
JIŽNÍ AMERIKA
1 země, 1 diecéze, 4 projekty (Paraguay)

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO SV. PETRA APOŠTOLA (SPA)
4 země, 5 diecézí, 5 projektů, 1 033 studentů
AFRIKA
4 země, 5 diecézí, 5 projektů, 1 033 studentů (Keňa, Uganda, Zambie,
Tanzánie)

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ (PMDD)
13 zemí, 36 diecézí, 69 projektů pro 145 829 dětí
AFRIKA
5 zemí, 15 diecézí, 28 projektů, 119 829 dětí (Uganda, Zambie, Keňa,
Tanzánie, Malawi)
JIŽNÍ AMERIKA
2 země, 2 diecéze, 4 projekty, 503 dětí (Guyana, Paraguay)
ASIE
5 zemí, 17 diecézí, 35 projektů, 18 972 dětí (Bangladéš, Srí Lanka,
Filipíny, Myanmar, Sýrie)
OCEÁNIE
1 země, 2 diecéze, 2 projekty, 6 525 dětí (Papua-Nová Guinea)

Do Tanzánie a Papuy-Nové Guiney posíláme prostředky na zajištění ubytování, stravování a léky pro sirotky, kteří žijí na ulici, nemají střechu nad hlavou ani jídlo a navíc jsou často nakaženi virem HIV nebo nemocí AIDS.

Také v Zambii je mnoho dětí, které se s touto nemocí již narodily nebo se nakazily v důsledku extrémní chudoby a absence hygieny, proto podporujeme tamní Misijní nemocnici, která se o nejmenší děti do pěti let věku stará.

V Ugandě financujeme nákup nádrží na vodu, aby několik tisíc dětí mělo zajištěný přístup k pitné vodě, která je pro ně nyní výjimečným luxusem.

Malawi je dlouhodobě sužováno suchem, což tamním obyvatelům způsobuje problém se zajištěním obživy. Podporujeme děti umírající hladem, podvyživené a nemocné. Pomoc směřuje i k dívkám, které se při shánění jídla často stávají oběťmi zneužívání.

Ani na Filipínách a Srí Lance není dostatek potravin obvyklý. I zde jsou stovky těžce podvyživených dětí, kterým financujeme vysokokalorickou stravu, vitamíny a léky.

V Guyaně a Bangladéši podporujeme internáty pro děti, které by nemohly chodit do školy, kdyby jim internát nezajišťoval bezplatné ubytování a stravování. Vzdělání jim umožní vymanit se z chudoby.

Také v Paraguayi, Myanmaru a Sýrii přispíváme dětem na stravování, školné a školní pomůcky. Bez této pomoci by pro ně nebylo vzdělání dostupné.

V Ugandě, Zambii, Keni a Tanzánii je hodně povolání, ale málo pedagogů, prostředků, ubytovacích kapacit nebo učebnic pro ty, kteří se chtějí stát Kristovými následovníky. Prostřednictvím SPA (Papežské misijní dílo sv. Petra apoštola) umožňujeme více než tisícovce studentů rozšířit řady místních kněží, kterých je zde stále málo (k mnoha věřím se kněz dostane pouze několikrát za rok).

V Ugandě, Zambii, Bangladéši, Srí Lance a Paraguayi přispíváme k tomu, aby věřící toužící po Kristu mohli zakoušet radost z žité víry. V misijních oblastech na mši svatou často lidé přicházejí z velké dálky a aby mohli přijmout Krista ve svátosti, čelí nejrůznějším hrozbám. Podílíme se proto na výstavbě a renovaci kostelů či kaplí, ale také na formaci a vzdělávání laiků, kteří jsou nezbytnými pomocníky kněží ve službách církve lidem. Podporujeme stavbu a opravy klášterů pro řeholníky a domovů pro staré kněze.

Podrobnosti k zasílání darů najdete zde: http://www.missio.cz/darujte/financni-dary/

Za veškerou podporu ze srdce děkujeme!

Převzato z www.missio.cz