Na Zelený čtvrtek dopoledne se slaví jediná mše svatá, a to v katedrále. Říká se jí také missa chrismatis, protože to je mše, při které kněží obnovují své kněžské sliby a otec biskup žehná posvátné oleje – olej katechumenů, křižmo a olej k pomazání nemocných.

Mše svatá na Petrově začínala v 9.00. Spolu s ostatními kněžími jsme se připravili v budově číslo 2 a potom jsme přede mší svatou šli zaujmout místa do katedrály. Podle hrubého odhadu nás mohlo být tak 150. Otec biskup jako tradičně všechny přivítal, od dospělých až po děti. V homilii se krátce dotkl biblických textů, které zazněly. Potom nám připomněl sociální rozměr kněžské služby, a také upozornil na jistá úskalí či nebezpečí – např. aby se kněz nechtěl jenom modlit, aby se nevznášel pouze v oblacích apod. Velký důraz potom kladl na rozměr naší důvěry k Bohu.

Během mše svaté byly potom požehnány oleje, které potom budou potřebné v našich farnostech po celý rok. Na závěr bohoslužby přišlo velké děkování a gratulace, protože otec biskup Vojtěch Cikrle letos slaví 25 let biskupské služby. Za kněze popřál otec Václav Slouk, který připomněl, že služba biskupa je spojena také s utrpením a nesením kříže, a povzbudil nás, abychom si tento kříž pomáhali nést, tak jako Šimon pomohl Ježíši nést jeho kříž. Pak následovala ještě další přání. Při odchodu z katedrály jsme obdrželi od otce biskupa knihu pastýřských listů, homilií a úvah, které letos vydal.

Po malém občerstvení jsme pak vyrazili do svých farností, kde nás již čeká oslava „dnů vrcholné Ježíšovy lásky.“