V neděli 10. října jsme v naší uherčické farnosti přivítali v kostele sv. Jana Křtitele v 18. hodin skupinu Live4G, která se zabývá evangelizací prostřednictvím sociálních sítí, a která se také zaměřuje na modlitbu chvály. Modlitbu vedl a moderoval jáhen Jiří, který se tentokrát zaměřil na téma víry. Jeho slova nás povzbuzovala, abychom se nebáli všechno s důvěrou svěřit a odevzdat Bohu, a abychom se nebáli otevřít Bohu své srdce. Zájemci mohli také poprosit o přímluvnou modlitbu, kdy byli připraveni modlitebníci. Mnozí této nabídky využili. Prožili jsme krásný podvečer, modlitba chvály rychle utekla, doprovodná skupina, stejně i slova Jiřího, byly výborné. Díky týmu za povzbuzení a také  všem, kdo si našli čas a přijali pozvání k modlitbě.