Pamatuj, láskyhodná Panno Maria,
že nikdy nebylo slýcháno, abys opustila toho,
kdo se utíkal pod tvou ochranu, kdo vzýval tvou moc, kdo prosil o tvou přímluvu.
V této důvěře se také já k tobě utíkám, Panno panen a Matko.
K tobě přicházím, před tebou stojím, já kající hříšník.
Dobrá Matko Slova, neodvracej se od mých slov, ale slyš je a vyslyš.
(sv. Bernard, + 1153)